MV เพลง เพลง สาวใช้ค่ะ เพลงประกอบละคร สาวใช้ไฮเทค

เธอต้องให้คนมาช่วยเธอรึเปล่า
คนที่ยอมให้เธอใช้ทุกเรื่องราว ก็คงมีแค่ฉันเอง
อยากทำให้เธอลืมๆความหลัง…และอยากทำให้เธอเปลี่ยน
เปลี่ยนใจที่อ่อนล้า ก็เลยต้องยอมปลอมเป็นสาวใช้
เช็ด ขัด ล้างเรื่องค้างคาของเธอให้เกลี้ยงใจ
รู้ไหม รู้ไหม ที่เธอเป็นมันสุดทน
เธอต้องให้คนมาช่วยเธอรึเปล่า
คนที่ยอมให้เธอใช้ทุกเรื่องราว ก็คงมีแค่ฉันเอง
อยากทำให้เธอลืมๆความหลัง…และอยากทำให้เธอเปลี่ยน
เปลี่ยนใจที่อ่อนล้า ก็เลยต้องยอมปลอมเป็นสาวใช้
เช็ด ขัด ล้างเรื่องค้างคาของเธอให้เกลี้ยงใจ

Advertisements