ประวัติ Robert Bunsen นักเคมีชาวเยอรมัน

Robert Bunsen เอเบอร์ฮาร์ด บุนเซน (อังกฤษ: Robert Wilhelm Eberhard Bunsen; 31 มีนาคม ค.ศ.1811-16 สิงหาคม ค.ศ. 1899) เป็นนักเคมีชาวเยอรมัน เขาศึกษาสเปกตรัมการแผ่ของวัตถุที่ได้รับความร้อน เป็นผู้ค้นพบซีเซียม (ค.ศ. 1860) และ รูบิเดียม (ค.ศ. 1861) ร่วมกันกับ กุสตาฟ เคอร์ชอฟ บุนเซนพัฒนากระบวนวิธีวิเคราะห์ก๊าซขึ้นมากมาย เป็นผู้บุกเบิกในสาขาเคมีเชิงแสง (photochemistry) และยังริเริ่มการศึกษาในสาขา organoarsenic chemistry บุนเซนกับผู้ช่วยในห้องทดลองของเขา คือปีเตอร์ เดซาก ร่วมกันพัฒนา ตะเกียงบุนเซน ขึ้นเป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนที่ดีกว่าอุปกรณ์เดิมๆ ในห้องทดลอง รางวัลบุนเซน-เคอร์ชอฟเป็นรางวัลที่ตั้งขึ้นตามชื่อของเขากับเพื่อนร่วมงานคือ กุสตาฟ เคอร์ชอฟ

Advertisements