วันศรีษมายัน หรือ Summer Solstice ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน เป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี คือมีกลางวัน 13 ชั่วโมง และกลางคืน 11 ชั่วโมง(ในบ้านเรา เพราะยิ่งห่างเส้นศูนย์สูตร กลางวันกลางคืนจะยิ่งแตกต่าง อย่างเช่นพระอาทิตย์เที่ยงคืนในแถบขั้วโลกเหนือ) และดวงอาทิตย์ยังขึ้นห่างจากทิศตะวันออกไปทางเหนือมากที่สุดในรอบปีด้วย
ส่วนความหมายของคำก็คือ ศรีษม แปลว่า ร้อน อายัน แปลว่า มาถึง เป็นจุดเริ่มต้นของฤดูร้อนตามหลักสากล ซึ่งฤดูร้อนนี่แหละเป็นฤดูที่ยาวนานที่สุดใน4ฤดู ส่วนฤดูที่สั้นที่สุดก็คือ ฤดูหนาว
Advertisements